Αποτελέσματα παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν χθες οι προσωρινοί πίνακες για τους Παιδικούς Σταθμούς 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Επιλέξτε Νομό ή Δήμο για να δείτε τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αλφαβητική σειρά, ανά Δήμο

Προθεσμία για ενστάσεις εώς 28-8-2014 !

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και επί των Πινάκων απορριφθεισών μπορούν να
υποβληθούν εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ή ηλεκτρονικά
μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας ανάρτησής τους (έως 28-8-2014)  και σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης»,
Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Η υποβολή της ένστασης κατά τον
ανωτέρω τρόπο θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ήτοι μέχρι τις 28/8/2014. Για το
εμπρόθεσμο της ένστασης που θα υποβληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
που πρωτοκολλείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να σταλούν στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων

 

Ως ακολούθως:

1. Για τις περιοχές ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

2. Για τις περιοχές ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος – 54626, Θεσσαλονίκη  

3. Για τις περιοχές ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222, Λάρισα  

Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις που είναι ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης, δεν θα γίνονται αποδεκτά

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 28/8/2014 και ώρα 14:00.

Το έντυπο ένστασης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Διαβάστε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΕΤΑΑ 

Και διαβάστε προσεκτικά τις λεπτομέρειες για τις ενστάσεις που αναγράφονται στην προκύρηξη εδώ στην σελίδα 45


Δείτε σχετικά...
prev next

loading...

Leave A Comment