ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Ο Πέτρος καρφώνει με ένα σφυρί

με ένα σφυρί, με ένα σφυρί,

Ο Πέτρος καρφώνει με ένα σφυρί από το πρωί

Ο Πέτρος καρφώνει με δυο σφυριά

δυο σφυριά, δυο σφυριά

Ο Πέτρος καρφώνει με δυο σφυριά

όλη τη μέρα παιδιά!

Ο Πέτρος καρφώνει με τρία σφυριά,

τρία σφυρία, τρία σφυριά,

Ο Πέτρος καρφώνει με τρία σφυρία

όλη τη μέρα παιδιά!

Ο Πέτρος καρφώνει με τέσσερα σφυριά,

τέσσερα σφυριά, τέσσερα σφυριά

Ο Πέτρος καρφώνει με τέσσερα σφυριά,

όλη τη μέρα παιδιά!

Ο Πέτρος καρφώνει με πέντε σφυριά,

πέντε σφυριά, πέντε σφυριά,

Ο Πέτρος καρφώνει με πέντε σφυριά,

όλη τη μέρα παιδιά!

Ο Πέτρος έχει κουραστεί,

κουραστεί, κουραστεί

Ο Πέτρος έχει κουραστεί,

και πάει να κοιμηθεί!

 

loading...

Leave A Comment