21 11, 2014

Γνωρίστε αυτήν την απλή τεχνική επικοινωνίας με τους εφήβους

Κατ’ αρχήν, συζητώντας με έναν έφηβο, χρησιμοποιήστε την μέθοδο της «αντανάκλασης» ή αλλιώς του «αντικατοπτρισμού». Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει απλώς την επανάληψη των όσων  έχετε ακούσει από αυτόν για να

11 11, 2014

Πως αντιμετωπίζονται οι Μαθησιακές δυσκολίες

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ακούμε για τις "μαθησιακές δυσκολίες" που παρατηρούνται σε αρκετά παιδιά – στην πραγματικότητα όμως οι περισσότεροι γονείς δεν έχουμε σαφή εικόνα του τι ακριβώς σημαίνει