22 06, 2015

Ένα τραγούδι πολύ διαφορετικό από τ’άλλα

Απολαύστε ένα τραγούδι διαφορετικό από όλα τ' άλλα που έχετε ακούσει μέχρι τώρα... Όταν η αγάπη γίνεται πράξη και σκοπός ζωής, τότε βλέπουμε αποτελέσματα σαν αυτά στο παραπάνω βίντεο... Ίσως