11 02, 2013

ΤΗΛΛΥΡΚΩΤΙΣΣΑ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΛΛΥΡΚΩΤΙΣΣΑ Εσε έ-βερεβε-ναν ά-βαραβα-στρον τζια ε-βερε-ν μιτσίν μες τους-βουρουβου-ς εφτά-βαραβα πλανή-βιριβι-τες για-βαρα-λουρου-βουρου-δα μου Τριαλάλα-λα-λα...... Τζεπιά-βαραβα-σαν με-βερεβε μες τη-βιρβι-ν καρκιάν τα λό-βοροβο-για που βουρουβου μου εί-βιριβι-πες για-βαρα-λουρου-βουρου-δα