7 07, 2014

Μάθε πράγματα από το παιδί σου

Σίγουρα τα παιδιά μας χρειάζεται να τα μάθουμε πολλά πράγματα όσο μεγαλώνουν. Αυτό είναι αυτονόητο. . . Όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν και κάποιες "αλήθειες" που βιώνουν τα παιδιά αλλά εμείς