12 03, 2013

ΤΣΙΓΚΟΛΕΛΕΤΑ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΛΕΛΕΤΑ Δυο δεκάρες η βιολέτα, τσίγκολελέτα, τσίγκολελέτα δυο δεκάρες η βιολέτα, τσίγκολελέτα, πράσινα κουφέτα δυο δεκάρες η βιολέτα, τσίγκολελέτα, τσίγκολελέτα δυο δεκάρες η βιολέτα, τσίγκολελέτα, πράσινα