13 07, 2014

Το Παπί

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟ ΠΑΠΙ Μια φορά ένα Παπί είχε χάσει ένα Πι, είχε μείνει με το Πα κι έλεγε όλο «Πα Πα Πα». Περπατούσε, προχωρούσε και κοιτούσε και